Inscriere gradinita 2021-2022

ANUNȚ!

Grădinița cu Program Normal Nr. 6 este structură a Liceului Tehnologic „Mihai Busuioc” având o capacitate de 4 grupe cu aproximativ 78 de copii.

Pentru anul școlar 2021-2022 în planul de școlarizare au fost aprobate 4 grupe de preșcolari după cum urmează:

-1 Grupa Mixta cu 20 de preșcolari din care 12 locuri la Grupa Mica si 8 locuri la Grupa Mijlocie:

-1 Grupa Mijlocie cu 22 de preșcolari;

-2 Grupe Mari cu 36 de preșcolari

-REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează Grădiniță în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2021/2022 se face incepand cu data de 17 mai 2021.

înscrierea copiilor nou veniți se desfășoară începând cu data de 31 mai 2021.

Atât înscrierea, cât și reînscrierea preșcolarilor se realizează de luni până vineri în intervalul orar 8.00 - 15.30 la secretariatul Liceului Tehnologic „Mihai Busuioc”. Acte pentru REÎNSCRIERE:

-cerere tip de reînscriere (de la educator sau de la secretariatul liceului);

Acte pentru ÎNSCRIERE:

-cerere tip de înscriere (de la educator sau de la secretariatul liceului);

-copie xerox a Certificatului de Naștere al copilului;

-copie xerox ale Cărților de Identitate ale părinților/reprezentanților legali;

-aviz epidemiologie

- Dosar cu șină

în situația în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor aprobate prin planul de școlarizare, se vor aplica următoarele criterii generale: -existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți)

-existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculatăîn unitatea de învățământ respectivă;

-existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

DIRECTOR,

PROF. ELENA PANȚIRU

Secretar,

Ec. Cristina Isabela Bednacz

 

resized oferta educationala 24 25

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2