Depunere dosare elevi admişi liceu

În atenţia candidaților ADMIȘI la învăţământul liceal

pentru anul şcolar 2021-2022

Elevii declarați admiși la învățământul liceal trebuie sa depună dosarul de înscriere in perioada 26-28 iulie 2021(in intervalul orar 9.00-14.00).

Elevii care nu depun dosarul de înscriere pierd locul pe care au fost admși.

Dosarul de inscriere trebuie sa contină:

- Cerere de inscrier link doc   ( de la secretariatul liceului sau de pe site-ul liceului)

-Certificat de nastere –copie conform cu originalul

-Carte de identitate –copie conform cu originalul

-Foaia matricolă – în original

-Adeverinta Evaluare Nationala

-Adeverinta medicala cu vaccinurile (Aviz epidemiologic)

-Diploma de absolvire a invatamantului gimnazial-copie

-Cărtile de identitate ale părinților-copie( Hotărârea de divorț daca e cazul)

- cerere de religie doc. (de la secretariatul liceului sau de pe site-ul liceului)

-4 Plicuri cu timbru

Inscrierea se poate face si on line la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu trimiterea documentelor scanate in aceeasi perioada (27-28 iulie 2021) cu conditia ca in perioada 13.09.2021-24.09.2021 dosarul de inscriere sa fie predat fizic la secretariat. Modelul de cerere de înscriere il puteti descărca de pe site-ul liceului.

DIRECTOR, Secretar,

PROF. ELENA PANTIRU Ec. Cristina Isabela Bednacz

 

 

Cerere de inscriere

DOAMNĂ DIRECTOR,

 

 

 

Subsemnatul……………………………………………………………………………......, părinte al elevului……………………………………………………………absolvent al clasei a VIII a la ……………………………………………………………………….......,

domiciliat în……………………………………………………, tel…………………….......

rog a-mi aproba înscrierea fiului / fiicei meu/mele la Liceul Tehnologic MIHAI BUSUIOC, învăţământ liceal de zi, în anul școlar 2021/2022 la Specializarea……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

 

Mentionez că limbile străine studiate în clasele I – VIII sunt:

Limba 1…………………………………………………….

Limba 2…………………………………………………….

 

DATA:

Semnatura,

 

 

Cerere de religie

Nr Data ……….

CERERE

Domnule director/ doamna director,

Subsemnatul/ subsemnata,

(nume, inițiala tatălui, prenume), având CNP

părinte/reprezentant legal al elevului/elev major

(nume, prenume), înscris/ înscrisă în anul școlar 2021-2022 în unitatea de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC ’’MIHAI BUSUIOC”, PAȘCANI, JUD IAȘI,în clasa , prin prezenta solicit participarea fiicei

mele/ fiului meu/ mea la orele de religie.

Menționez că doresc participarea fiicei mele/ fiului meu/ mea la orele de religie ale cultului (se va trece

numele cultului solicitat, din lista cultelor recunoscute prezentata mai jos, conform prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006).

Data

Semnătură

Domnului director/doamnei director a Liceului Tehnologic ’’Mihai Busuioc ”, Pașcani

 

 

deschider an scolar

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2