PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII (P.A.S.) PERIOADA 2023-2028

PARTEA I. CONTEXTUL


1.1. NECESITATE, VIZIUNE, MISIUNE


Planul de Acțiune al Școlii reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare
profesională, precum și un mijloc pentru promovarea schimbărilor și transformărilor pe care le propune
școala, pentru îmbunătățirea continuă a calității educației. El poate fi utilizat pentru identificarea
nevoilor de formare profesională și de către alte unități de învățământ sau furnizori de educație.
Structura Planului de Acțiune al Școlii 2023-2028 și modalitățile de realizare ale acestuia
sebazează pe recomandările formulate de Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învăţământului
profesional şi tehnic (PRAI), Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic (PLAI)și
legislația specifică domeniului educațional.
Liceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani răspunde cerințelor de dezvoltare socială și
profesională a tinerilor, oferind o formare profesională de calitate. La baza identificării priorităţilor, a
obiectivelor precum şi măsurilor planului de acţiune stă analiza de nevoi, deoarece este important să
urmărim care sunt nevoile formabililor, astfel încât integrarea lor pe piaţa muncii să fie cât mai mult
posibilă.
MISIUNEA
Liceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani este o instituție deschisă schimbării, care promovează
adevăratele valori și încurajează elevul în formarea sa ca OM.
Misiunea Liceului Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani este aceea de a promova un învăţământ
deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la educaţie tuturor, indiferent de condiţia socială şi
materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării
abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal, profesional şi integrarea în
comunitate. Totodată, liceul are misiunea de a dezvolta interesul pentru educaţie şi emancipare
permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe
disponibilitatea continuă, pentru cunoaştere şi acţiune. Misiunea școlii este să asigure formarea de
cetaţeni activi, capabili să intre în competiţia de pe piaţa muncii locală și europeană și de a fi deschisă
pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională. Prin dotarea
modernă a laboratoarelor și atelierelor răspundem cerințelor de satisfacere a nevoilor elevilor școlii
noastre, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spiritul
întreprinzător, gȃndirea critică, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de
comunicare și adaptare la condiţiile sociale actuale.

Pentru documentul complet... pdfPAS-2023-2028-c.pdf

 

 

resized oferta educationala 24 25

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2