Plan managerial 2019

Aprobat în Consiliul profesoral din data de 27 Sepr 2018

Avizat în Consiliul de administrație din 28 Sepr 2018

Document 4676 din 27 Sept 2018 - descarca Plan_manag2019.pdf

PLAN MANAGERIAL

An școlar 2018-2019

 


 1. ISTORICUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAI BUSUIOC”

Liceul Tehnologic “ Mihai Busuioc”, Pașcani a fost înființat în anul 1981, fiind cunoscut ca Școala Generală cu clasele I-VIII nr.6 din zona Vale. La acel moment era cea mai mare școală din oraș ca efectiv de elevi. În 1994 instituția devine Școala “Mihai Busuioc”, purtând numele învățătorului pe care Mihail Sadoveanu avea să-l evoce în povestirea “Domnu' Trandafir”. Dascălul scriitorului s-a născut în 1847, în satul Groși, comuna Boiștea, din județul Neamț. La Școala Nr.1 de băieți din Tg. Neamț a fost coleg cu Vasile Conta. Urmează cursurile Școlii Normale “Vasile Lupu” din Iași, după care primii doi ani de dăscălie îi petrece în comuna Bădeni, județul Iași. La 1 aprilie 1869 devine învățător la Școala rurală model din Pașcani. În 1884 înființează o școală de adulți care a fost frecventată, pe rând, de 150 de călărași și dorobanți. În 1887 înființează Casa de Economie și o bibliotecă școlară.

“Învățătorul meu din școala primară de la Pașcani a fost domnul Busuioc, unul dintre cei mai pricepuți și mai devotați pedagogi pe care i-am cunoscut în viața mea”, mărturisea Mihail Sadoveanu, rememorând anii copilăriei. Mihai Busuioc a intrat ,astfel, în galeria de dascăli din literatură (bădița Vasile, anonima “Doamnă” din lectura “Prăvale-Baba” de Ionel Teodoreanu, “Dăscălița” lui O. Goga). Mihai Busuioc întruchipează dascălul care ține să-i desprindă pe elevi cu dragostea de muncă, respectul pentru cinste, adevăr și frumos.

Numirea școlii noastre “Mihai Busuioc” este un gest de recunoaștere a calităților oamenilor locului, de admirație față de acest învățător și în același timp față de scriitorul Mihai Sadoveanu, fostul său elev.

În fiecare an, în perioada 1-8 noiembrie, se sărbătoresc “Zilele Școlii” - ca un semn de recunoștință pentru cei doi Mihai: Mihai Busuioc - patronul școlii și Mihail Sadoveanu - creatorul chipului de dascăl onest din “Domnul Trandafir”.

În anul 2001 școala se transformă în Grup Școlar, iar în 2004 este inclusă în Programul PHARE TVET 2004-2006 de reabilitare și dotare a școlilor cu profil tehnic.

Începând cu 1.09.2012 denumirea școlii devine LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI BUSUIOC”, având în structură toate nivelurile de școlarizare: învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal - cursuri de zi și serale.

 1. PROFILUL ACTUAL AL LICEULUI

Începând cu anul școlar 2012-2013, în structura școlii noastre a fost inclusă Grădinița cu P.N. Nr. 6, aflată în vecinătatea imediată a școlii.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 presupune următoarele clase:

 • Învățământ preșcolar: 5 grupe: 1 grupă mică, 2 grupe mijlocii și 2 grupe mari;
 • Învățământ primar: 5 clase
 • Învățământ gimnazial: 4 clase
 • Învățământ liceal: 9 clase (tehnician oparator tehnică de calcul: cl a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a

Tehnician electromecanic: a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a

Tehnician proiectant CAD: a IX-a

 • Învățământ profesional:12 clase(confecționer produse textile: 0,5 cl a IX-a, 1 cl. a X-a, 2 cl. a XI-a

Tricoteur: 0,5 cl a IX-a

Mecanic auto: 1 cl a IX-a, 2 cl a X-a, 2 cl a XI-a

Estetică: 1 a X-a, 1 a XI-a Operator CNC: 1 cl. a IX-a )

 • Învățământ seral: 1 cl a Xl-a - tehnician designer

1 cl a XII-a - tehnician designer vestimentar

Ca urmare a numărului mare de solicitări venite din partea părinților și a elevilor rămași neînscriși după toate etapele de admitere la liceu și școala profesională, planul de școlarizare a fost suplimentat în toamnă cu o clasă a IX-a cu specializarea operator CNC.

În anul școlar 2018- 2019, unitatea de învățământ are 964 elevi, care învață în 15 de săli de clasă, 4 laboratoare (2 informatică, 1 chimie-biologie, 1 fizică), 7 ateliere (3 ateliere de confecții textile și tricotaje, 2 ateliere electronică și electromecanică, 1 atelier mecanică auto și oerator CNC și 1 atelier frizerie, coafură, manichiură, pedichiură), dispune de 48 calculatoare conectate la Internet.

Unitatea noastră dispune de un bogat material didactic, în bună parte realizat prin contribuția cadrelor didactice, pentru toate specialitățile. Un teren de sport amenajat este, de asemenea, la dispoziția elevilor și o bibliotecă cu peste 17000 de volume.

Școala pregătește tinerii pe mai multe niveluri de școlarizare:

 • Învățământ preșcolar: 103 copii
 • Învățământ primar: 109 elevi
 • Învățământ gimnazial: 97 elevi
 • Învățământ liceal - domeniul tehnic - tehnician operator tehnică de calcul: 105 elevi
 • Învățământ liceal - domeniul tehnic - tehnician proiectant CAD: 22 elevi
 • Învățământ liceal - domeniul tehnic - tehnician electromecanic: 104 elevi

9

A

 • Învățământ profesional - confecționer produse textile: 91 elevi

tricoteur: 15 elevi

mecanic auto: 153 elevi frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist: 62 elevi operator CNC: 67 elevi

 • Învățământ seral - tehnician designer vestimentar - 38 elevi

Calitatea pregătirii elevilor este asigurată de un colectiv format din 76 de cadre didactice : educatori, învățători, profesori, ingineri și maiștri-instructori, la care se adaugă personalul didactic auxiliar (1 inginer de sistem, 1 contabil, 2 secretari, 1 bibliotecar și 2 laboranți) și personalul nedidactic : 9 persoane.

Evoluția liceului nostru a fost generată de faptul că tehnica de calcul este un domeniu al viitorului, cu un interes din ce în ce mai mare, domeniul textil este prioritar pentru piața forței de muncă din zonă, iar specializările relativ noi, electromecanică, mecanică auto și frizerie, coafură, manichiură, pedichiură devin din ce în ce mai atractive. Începând cu acest an școlar, oferta educațională a fost din nou diversificată pentru a răspunde nevoilor agenților economici, prin introducerea specializărilor tehnician proiectant CAD și oparator CNC.

Numeroasele premii obținute de elevii noștri la diferite olimpiade, concursuri și competiții sportive sunt dovada efortului depus de toți cei implicați în actul educațional și ne onorează.

 • VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

Concepția managerială pentru anul școlar 2018 - 2019 are la bază realizarea idealului educațional propus de Legea Învățământului și de documentele de politică educațională ale Ministerului Educației Naționale și urmărește formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale și profesionale, activ integrat în viața socială.

Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” este o instituție de învățământ ce dă sens dimensiunii europene, oferind elevilor posibilitatea pregătirii profesionale în mai multe domenii: pentru liceu- în domeniul textil, al tehnicii de calcul, electromecanic și al proiectării CAD; pentru școală profesională de 3 ani - în domeniul textil, al mecanicii auto, al operării pe mașini cu comandă numerică și al esteticii și igienei corpului omenesc.

Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și profesională, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe profesionale, în vederea adaptării socio-economice care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învățământul superior sau realizarea propriei afaceri.

Misiunea școlii este să asigure formarea de cetățeni activi, capabili să intre în competiția de pe piața muncii locale și europene. Promovăm accesul egal la educație pentru atingerea calității serviciilor educaționale, printr-o comunicare deschisă și permanentă cu partenerii educaționali și sociali pentru transformarea școlii într-o sursă de dezvoltare a comunității locale. Misiunea școlii este de a fi deschisă pentru toți cetățenii, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională.

Prin dotarea modernă a laboratoarelor și atelierelor răspundem cerințelor de satisfacere a nevoilor elevilor școlii noastre, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea critică, capacitatea de asumare a responsabilităților, flexibilitatea, capacitatea de comunicare și adaptare la condițiile sociale actuale.

Promovăm accesul egal la educație pentru atingerea calității serviciilor educaționale, printr-o comunicare deschisă și permanentă cu partenerii educaționali și sociali pentru transformarea școlii într-o sursă de dezvoltare a comunității locale. Misiunea școlii este de a fi deschisă pentru toți cetățenii, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională.

Valorile promovate sunt:

> Profesionalismul — a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

 • Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă.
 • Adevărul — a cunoaște și a reda realitatea obiectivă;
 • Respectul — a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană.
 • Responsabilitatea — a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.
 • Comunicarea deschisă - a recepționa mesajele fără blocaje și distorsiuni, ceea ce menține si îmbunătățește relațiile cu ceilalți.

Deviza Liceului Tehnologic ”Mihai Busuioc” este:

” Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm!”

Simboluri:

 • Sigla liceului;
 • Site-ul liceului: licmihaibusuioc.ro
 • Pagina de Facebook: Liceul Tehnologic Mihai Busuioc
 • Acronimul liceului: LTMB
 • Grupul de corespondență: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Organizarea de activități:

 • Zilele școlii - 36 de ani
 • Concursul județean de matematică ”Nicu Șerban”, Ediția a VII-a
 • Proiectul educativ ’’Primăvara - anotimpul renașterii”, inclus în CAEJ 2016, ediția a II-a
 • Concursul local de limba română ”File de Busuioc în metafore și culori”, ediția I

Analiza SWOT

Puncte tari

 • Număr de elevi în creștere
 • Adaptarea ofertei de școlarizare la cerințele pieții muncii locale
 • Implementarea subproiectului ”Punte spre viitor” din cadrul Proiectul ROSE
 • Participarea la proiecte educative: Proiectul ”Astro Pi” organizatde Agenția Spațială Europeană
 • Procente bune de promovabilitate la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat;
 • Numeroase diplome și premii obținute la etapele județene și naționale ale olimpiadelor școlare și concursurilor;
 • Nivelul de promovabilitate de 100 % la examenele de certificare a competentelor profesionale nivel 3 și nivel 4
 • Cadre didactice cu experiență în pregătirea și calificarea forței de muncă.
 • Participarea profesorilor, inginerilor și a maiștrilor instructori la cursuri de formare sau conversie profesională ;
 • Cadre didactice și elevi participă la CEX Pașcani
 • Bursele „Bani de liceu” și ”Bursa profesională” motivează elevii pentru a-și continua studiile;
 • Existența a doua rețele de calculatoare conectate la Internet.
 • Utilizarea la capacitate maximă de către elevi a laboratoarelor și atelierelor de specialitate din școală
 • Pregătirea elevilor la nivelul standardelor se realizează pe utilaje moderne de la agenții economici
 • Continuarea studiilor liceale în cadrul școlii noastre, la învățământ zi sau seral, de către absolvenții școlii profesionale
 • Parteneriate cu agenți economici
 • Parteneriate educaționale cu alte școli din țară sau alți actori ai actului educațional
 • Management bun în contextul situațiilor economice si sociale imprevizibile, în contextul scăderii continue a populației școlare;
 • Organizarea Caravanei de promovare a ofertei educaționale la școlile din mediul rural
 • Participarea cadrelor didactice la consfătuiri și cercuri metodice ; organizarea în ultimii trei ani școlari a cercurilor metodice la aproape toate disciplinele ;
 • O bună promovare a școlii în presa locală.

Puncte slabe

 • Puțini absolvenți sunt interesați să participe și să promoveze examenul de bacalaureat
 • Absenteismul elevilor din motive obiective și subiective;
 • Nivelul scăzut de pregătire inițială al elevilor de clasa a IX-a;
 • Neconcordanța între progresul școlar și nevoile de învățare ale elevilor;
 • Fluctuația încadrării personalului didactic ca urmare a schimbării structurilor planurilor de învățământ pentru filiera tehnologică;
 • Posibilități materiale reduse ale elevilor;
 • Neimplicarea părinților în activitatea școlii;
 • Motivația scăzută a elevilor ;
 • Insuficienta preocupare a unor cadre didactice privind experimentarea unor noi metode de predare și învatare;
 • Lipsa fondurilor necesare modernizării bazei materiale a școlii
 • Lipsa unei sali de sport corespunzătoare;
 • Insuficiența spațiilor pentru înființarea unor cabinete metodice, mai ales la tehnic;
 • Lipsa unui atelier de mecanică auto dotat la standarde moderne;

Oportunități

 • Programe ale Uniunii Europene - care contribuie la informarea si formarea cadrelor didactice și a elevilor privind modernizarea procesului instructiv - educativ;
 • Valorificarea experienței pozitive a agenților economici în vederea atingerii competențelor profesionale a elevilor; oferta acestora de desfășurare a practicii comasate a elevilor la diferiți agenți economici
 • Solicitarea pentru angajare de către agenții economici a elevilor absolvenți având în vedere buna pregătire a acestora
 • Redirecționarea profesională a personalului din cadrul economic supus restructurării;
 • Oferta de pe piața muncii, favorabilă specializărilor deținute ;
 • Colaborarea cu ISJ, CCD, ONG-uri.
 • Programe cu Poliția, Jandarmeria, Universități, Clubul Copiilor, parteneriate cu agenți economici,
 • Susținerea de către Consiliul Local, Primărie, Mass-media.

Amenințări

 • Creșterea numărului de absolvenți care ies din sistem pe parcursul școlarizării din cauza deciziilor nefundamentate în alegerea traseului de formare profesională.
 • Legislația fluctuantă privind învățământul tehnic și profesional.
 • Scăderea populației școlare
 • Interes tot mai scăzut al absolvenților pentru angajare din cauza slabei salarizări din domeniu.
 • Insuficienta consiliere a părinților și chiar a profesorilor din școlile generale privind oportunitățile oferite de calificările oferite de școală.

DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

9 9 9

 1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale
 • Dezvoltarea capacității școlii de a oferi și asigura servicii educaționale de calitate
 • Creșterea calității educației la toate nivelele de școlarizare
 • Monitorizarea procesului de predare-învățare în vederea formării competențelor-cheie și a centrării activităților pe elevi și nevoile lor educaționale din perspectiva noului curriculum
 • Gestionarea în condiții optime a examenelor naționale
 • Monitorizarea implementării noilor programe școlare la toate nivelurile și disciplinele de învățământ, precum și a noilor manuale
 1. Asigurarea accesului tuturor copiilor/ elevilor la servicii educaționale
 • Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară la educație; eliminarea oricăror forme de discriminare și segregare
 • Diminuarea numărului de elevi cu risc major de abandon școlar prin implementarea de programe educaționale
 • Asigurarea calității serviciilor de asistență psihopedagogică
 • Promovarea și eficientizarea serviciilor educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
 1. Susținerea și promovarea performanței în educație
 • Încurajarea și susținerea performanței în educație prin organizarea olimpiadelor și concursurilor și valorizarea rezultatelor deosebite obținute
 1. Dezvoltarea autonomiei unităților de învățământ prin responsabilizarea și întărirea rolului managementului școlii
 • Dezvoltarea școlii și a unei oferte educaționale corelate cu specificul comunităților și cu piața muncii prin reorganizarea și recredibilizarea învățământului tehnic și profesional
 • Îmbunătățirea calității managementului școlar
 • Conștientizarea reprezentanților autorităților locale asupra importanței susținerii școlilor
 • Aplicarea legislației cu privire la implementarea descentralizării
 1. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din învățământ
 • Evaluarea și consilierea cadrelor didactice prin inspecțiile curente și speciale
 • Sprijinirea cadrelor debutante
 • Sporirea calității procesului de formare continuă prin activitățile metodico - științifice desfășurate la nivel local/județean/național
 1. Promovarea educației nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi
 • Promovarea intereselor legate de dezvoltarea personală și profesională a elevilor în accord cu cele ale comunității locale și regionale și cu nevoile societății actuale
 • Valorificarea tuturor oportunităților pentru educația complexă, permanentă, pentru implicarea elevilor în activități de voluntariat
 • Promovarea dialogului intercultural
 • Dezvoltarea unor strategii educaționale în vederea diminuării actelor de violență în școală
 1. Susținerea educației permanente și a educației adulților
 • Facilitarea accesului părinților la educație, prin dezvoltarea rolului educativ al acestora
 • Identificarea unor strategii eficiente de formare a adulților
 • Accentuarea rolului activ al școlii ca centru de informare în domeniul educației
 • Monitorizarea inserției absolvenților
 1. Compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel european
 • Crearea de oportunități pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor europene
 • Inițierea unor proiecte europene
 

activități prilejuite de -Ziua Europeană a Limbilor, Erasmus days, Ziua Europei, Ziua învățătorului

2018-2019

Cadre didactice de specialitate

   

desfășurate Număr de elevi și profesori implicați Conștientizarea importanței învățării limbilor moderne

Asigurarea infrastructurii și echipamentelor necesare unei bune desfășurări a activităților educative

Asigurarea dotărilor necesare unei bune desfășurări a

activităților educative

Permanent

Director, contabil

Primăria Mun. Pașcani

Bugetul alocat unității Sponsorizări

Numărul echipamentelor procurate

Semneaza Director Prof. Elena Pantiru

 Document 4676 din 27 Sept 2018 - descarca Plan_manag2019.pdf

 

 

deschider an scolar

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2