Viziunea dascalilor scolii

Liceul tehnologic „Mihai Busuioc”, Pascani este un mediu educațional de calitate care aparține comunității și care are capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul tuturor elevilor săi. Liceul oferă servicii educaționale și sociale de calitate beneficiarilor direcți și indirecți, membrii comunității, iar comunitatea asigură resursele necesare și participă prin forme și modalități specifice la asigurarea calității educației furnizate în această unitate de învățământ.

Principiile care stau la baza funcționării acestei instituții sunt:

 • asigurarea unui învățământ de calitate și promovarea unei strategii orientată spre performanță și valori;
 • asigurarea șanselor egale la instruire;
 • promovarea și sprijinirea tinerilor talentați;
 • îmbunătățirea continuă a relațiilor cu beneficiarii educației și a relațiilor publice;
 • întărirea dimensiunii europene a educației;
 • asigurarea obiectivității față de beneficiarii direcți ai educației, luarea în considerarea opiniilor acestora și eficientizarea activității Consiliului Elevilor;
 • asigurarea unei pregătiri profesionale echivalente cu pregătirea profesională din alte țări europene;
 • formarea atitudinilor moral - civice necesare pentru a face față amenințărilor la adresa omului și a societății (violența, imoralitatea, drogurile, etc.)

Liceul nostru se dedică dezvoltării personale și profesionale a elevilor, în condiții de calitate a procesului educațional, asigurându-le șanse egale de integrare socio-profesionale și de continuare a învățării pe tot parcursul vieții.

De asemenea, în această unitate de învățământ, se aplică, se promovează și sunt susținute implementarea și generalizarea reformei învățământului profesional și tehnic.

În esență, viziunea Liceului Tehnologic „Mihai Busuioc” este formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și profesională, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe profesionale, în vederea adaptării socio-economice și care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învațământul superior sau realizarea propriei afaceri.

Școala asigură însușirea cunoștințelor științifice, a valorilor culturii naționale și universale, satisfăcând nevoile fiecărui elev de a se simți pregătit în ceea ce privește deținerea noțiunilor și aplicarea lor în practică, de a se simți capabil să utilizeze informațiile, de a fi deschis spre schimbare și adaptare la nou și spre învățarea și respectarea valorilor societății democratice.

Școala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea și dezvoltarea acestora pentru obținerea de performanțe.

Oferta educațională este variată și se stabilește în funcție de resursele umane, opțiunile părinților și ale elevilor, vizând promovarea unui învățământ deschis și flexibil, capabil să ofere tinerilor din zona o educație de înaltă calitate în domeniul învățământului din ciclurile primar și gimnazial în condiții de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.

De asemenea, școala noastră reușește să asigure atingerea standardelor de performanță conforme dimensiunii europene pentru integrarea pe piața muncii.

Școala pregătește tinerii pe mai multe niveluri de școlarizare:

 • Învățământ preșcolar
 • Învățământ primar
 • Învățământ gimnazial
 • Învatamant liceal - domeniul tehnic - electromecanică, electronică și automatizări,

industrie textilă și pielărie

 • Învățământ profesional - confecționer produse textile
 • mecanic auto
 • frizerie, coafură, manichiurist, pedichiurist
 • operator CNC

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim așteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină școala, înainte de proiectarea schimbării, trebuie să știm exact situația existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem diagnoza mediului intern și extern.

 

 

resized oferta educationala 24 25

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2