Resurse materiale

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII

Săli de clasă – 15

Laboratoare de informatică – 3

Laborator textile – 1

Laborator de chimie

Laborator de fizică

Ateliere de instruire practică – 6 ( 2 laboratoare electronică si 4 ateliere textile)

Bibliotecă cu 15000 volume Teren de sport modernizat

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b1

 

resized oferta educationala 24 25

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2