Ordinul 4946 si calendarul evaluarii 2019-2020

Descarca document calendare-evaluare-II-IV-VI-2020.pdf 

privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a ți a Vl-a în anul școlar 2018 - 2019

în baza prevederilor art. 74 albi. (2), (3) .fi (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art 3, Ut. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea fi funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare, in temeiul prevederilor art, 12, alin. (3) din Hotărârea Guvernului Hr. 26/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

emite prezentul ordin:

Art. 1. Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a D-a, a IV a și a Vl-a în anul școlar 2019- 2020, prevăzut în anexai cane face parte integrantă din prezentul ordin.

Art 2. Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art 3. Direcția Generală Educație Timpurie, învățământ Primar și Gimnazial, Direcția Minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județenc/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Document nr 4946 / 27 Aug 2019 semnat de ministrul interimar Daniel Breaz

Descarca document calendare-evaluare-II-IV-VI-2020.pdf 

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naționale

la finalul claselor a II-a, a IV-a si a Vl-a în anul școlar 2019-2020

 

Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 11 mai 2020

Scris - Limba maternă - 11 mai 2020

Citit - Limba română - 12 mai 2020

Citit - Limba maternă - 12 mai 2020

Matematică - 13 mai 2020

Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 14 mai 2020

 

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 19 mai 2020

Matematică - 20 mai 2020

Limba maternă - 21 mai 2020

 

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a Vl-a - EN VI:

Limbă și comunicare - 27 mai 2020

Matematică și Științe ale naturii - 28 mai 2020

 

resized oferta educationala 24 25

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2