Cerere bursa sociala, de merit, de studiu si performanta

Descarca document cerere-bursa-m.pdf sau editabil cerere-bursa-m.doc

Institutia scolara: _____

Nr._____din:______________

Doamnă Director,

Subsemnatul/Subsemnata______________________________________, elev (ă) în clasa _______________ vă rog să-mi aprobați depunerea dosarului pentru acordarea bursei sociale în anul şcolar ____₋ ____.

Menţionez că am anexat toate documentele necesare pentru analiza dosarului (adeverință de venit net realizat în ultimele 12 luni, adeverință din care rezultă media generală si numarul absentelor nemotivate a anului școlar ____/ ____, copii după actele de identitate).

MEDIA LA PURTARE IN ANUL SCOLAR ___/___ ESTE DE _________.

Data,

Semnătura,

Director al Liceului

 

 

Institutia scolara: ______

Nr._____din:______________

Doamnă Director,

Subsemnatul/Subsemnata_____________________________________, elev (ă) în clasa __ _ ___ ___ ___vă rog să-mi aprobați depunerea dosarului pentru acordarea bursei de studiu în anul şcolar ____-____.

Menţionez că am anexat toate documentele necesare pentru analiza dosarului

(adeverință de venit net realizat în ultimele 3 luni, adeverință din care rezultă media

generală si numarul absentelor nemotivate a anului școlar ____₋ ____, copii după

actele de identitate).

MEDIA GENERALA______________, MEDIA PURTARE__________,

NR ABSENTE NEMOTIVATE_________

Data,

Semnătura,

Director al Liceului

 

 

Institutia scolara: _________

Nr._____din:______________

Doamnă Director,

Subsemnatul/Subsemnata __________________________________________

elev (ă) în clasa __________, vă rog să-mi aprobați depunerea dosarului pentru acordarea bursei de performanță in anul scolar ____₋ ____.

Mentionez faptul ca, am obținut premiul ____________ faza nationala la olimpiada ____ ____ ____ ___ ___ ______________________________ /concursul ____ ___ ___ ___ ___ _______________________________________________ media generală de ___________ .numar absente nemotivate de ________ media la purtare ______în anul școlar ____₋ ____.

Menţionez că am anexat toate documentele necesare pentru analiza dosarului (copii ale certificatelor/ diplomelor obținute, adeverință din care rezultă media generală , media la purtare si numar de absente nemotivate ).

Data,

Semnătura,

Director al Liceului

 

 

Institutia scolara: ______

Nr._____din:______________

Doamnă Director,

Subsemnatul/Subsemnata __________________________________ elev (ă) în clasa ___________, vă rog să-mi aprobați depunerea dosarului pentru acordarea bursei de de merit in anul scolar ____₋ ____. Mentionez faptul ca, am obținut premiul ________faza judeteana la olimpiada _________________________________________________/ concursul ___ _____ ____ ___ ___ __ _______________________________________________ și media generală de ___________ .numar absente nemotivate de ________ media la purtare ______în anul școlar ____₋ ____.

Menţionez că am anexat toate documentele necesare pentru analiza dosarului (copii ale certificatelor/ diplomelor obținute, adeverință din care rezultă media generală, media la purtare si numar de absente nemotivate ).

Data,

Semnătura,

Director al Liceului

 

deschider an scolar

 

Preventie Covid-19

Platforma nationala de vaccinare

vaccinare-covid.gov.ro 

 

poarta masca 2