PROIECTUL ERASMUS+ „Orizonturi europene de formare în domeniul tehnic”

 

            În cadrul Liceului Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani, în intervalul 2 septembrie 2019 – 1 noiembrie 2020, se vor desfășura activitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ „Orizonturi europene de formare în domeniul tehnic”.

Proiectul  face parte din acțiunea cheie 1 (KA1) a Programului Erasmus+, domeniul Mobilitate în scopul educației și formării profesionale (VET),  aprobat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), număr de referință 2019-1-RO01-KA102-061903.

Obiectivele proiectului constau în dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor profesionale precum și creșterea capacității de adaptare la medii profesionale, sociale și culturale diferite a elevilor.

Mobilitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în două fluxuri, ambele în orașul Granada din Spania, astfel:

              1. Pentru domeniul electromecanică, mobilitatea va avea loc în perioada 17 noiembrie – 7 decembrie 2019 la care vor participa 14 elevi din clasa a XI-a, invățământ liceal

             2. Pentru domeniul electronică-automatizări, mobilitatea va avea loc în perioada 26 aprilie – 16 mai 2020 la care vor participa 14 elevi.

 

         Organizatorul activităților de formare din Spania este MEP Europrojects Granada SL, o organizație cu o solidă experiență în ceea ce privește derularea proiectelor Erasmus+ în domeniul educației și formării profesionale. Astfel, elevii vor participa la activități de formare în companii de profil din orașul Granada, Spania.

        Pentru prima mobilitate, elevii interesați din domeniul electromecanic, vor de pune la secretariatul școlii în perioada 02-16 septembrie 2019 un dosar de candidatură cuprinzând următoarele documente:

  1. Cerere tip de înscriere;
  2. CV Europass;
  3. Scrisoare de intenție;
  4. Copie dupa cartea de identitate;
  5. Acordul ambilor părinți pentru mobilitate;
  6. O recomandare din partea dirigintelui.
  7. Adeverință cu numărul de absențe nemotivate din semestrul anterior.

Selecția elevilor de la clasa a XI-a, profil electromecanic, se va desfășura în perioada 17-23 septembrie și va consta în:

Evaluare lingvistică - capacitatea de exprimare orală şi scrisă în limba engleză (minim nivel A1). – 25p

Test grilă din modulele de specialitate – 25p

Proba practică de specialitate – 25p

Evaluare dosar – 25p

-        scisoare de intenție și CV – 5p

-        recomandările dirigintelui și profesorului de specialitate – 5p

-        apartenența la un grup vulnerabil – 5p

-        mediile la disciplinele de specialitate – 5p

-        activități extrașcolare și concursuri – 5p

Punctajul final va fi calculat insumând punctajele acordate la cele patru categorii de evaluare.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor se vor face in data de 23 septembrie.

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale în 24 septembrie.

Tematica și bibliografia aferente probelor de specialitate vor fi anunțate în perioada 20-25 august 2019 pe site-ul și pagina de facebook a liceului.

Elevii participanți la mobilitate vor fi insoțiți de un profesor de specialitate și un profesor cu abilități de comunicare în limba engleză.

Formularele tip necesare completării dosarului vor fi afișate ulterior la anexe pe site-ul liceului.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com